FAQ

KidsClin är kliniskt testad och säker att använda av alla barn. Det finns inga kända biverkningar associerade med användning av KidsClin.